Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân Của Ứng Dụng Cơ Đốc

Ứng Dụng Cơ Đốc tôn trọng và  coi trọng thông tin cá nhân của quí vị khi truy cập cũng như sử dụng các ứng dụng. Tuyên bố về Thông tin Cá nhân sau đây phù hợp với pháp luật.

Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân với mục đích sau:

Cải thiện ứng dụng để đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Khảo sát và cung cấp nội dung được yêu cầu. 

Thông báo và cập nhật những bài viết mới nhất đến người sử dụng. 

Liện hệ và hỗ trợ quí vị khi quí vị có nhu cầu. 

Yêu Cầu Thông Tin

Chúng tôi yêu cầu thông tin của quí vị trong những trường hợp sau:

Đăng ký nhập bài viết mới qua email. 

Tham gia khảo sát trên trang ungdungcodoc.org hoặc trên các ứng dụng của Ứng Dụng Cơ Đốc

Sử dụng các ứng dụng từ Ứng Dụng Cơ Đốc.

Đâng Hiến và hỗ trợ phát triển Ứng Dụng Cơ Đốc

Lưu Trữ Thông Tin Cá Nhân

Thông tin cá nhân của quí vị sẽ được Ứng Dụng Cơ Đốc lưu giữ miễn là mục đích phù hợp với những tuyên bố trên hoặc để đáp ứng yêu cầu của pháp luật, điều luật hoặc thanh toán tài chính.

Bảo mật Thông tin Cá nhân

Ứng Dụng Cơ Đốc bảo vệ thông tin cá nhân của quí vị khỏi các truy cập không có thẩm quyền với mục đích sử dụng hay phát tán. Ứng Dụng Cơ Đốc bảo vệ thông tin cá nhân của quí vị tại các máy chủ trong điều kiện an toàn, có kiểm soát, được bảo vệ khỏi các truy cập không có thẩm quyền với mục đích sử dụng hay phát tán.

Dù có thể không đảm bảo hoàn toàn, chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ dữ liệu cá nhân của quí vị và thường xuyên đánh giá và củng cố phương pháp bảo mật.

Cập nhật Thông tin Cá nhân

Quí vị có quyền từ chối và cập nhật thông tin cá nhân qua hệ thống của Ứng Dụng Cơ Đốc. Quí vị có quyền yêu cầu Ứng Dụng Cơ Đốc cập nhật thông tin cá nhân thay cho quí vị bằng tiến trình cập nhật cụ thể. Liên hệ chi tiết: shalom@mondochua.com

Đảm bảo sự Chính xác Thông tin Cá nhân

Do coi trọng sự chính xác của thông tin cá nhân của quí vị, chúng tôi sẽ thực thi mọi hành động có thể nhằm bảo đảm sự chính xác của nhưng thông tin đã được cung cấp. Tuy nhiên, quí vị cũng có trách nhiệm đảm bảo thông tin cá nhân của mình luôn cập nhật và chính xác.

Yêu cầu Loại trừ Thông tin Cá nhân Khỏi Lưu trữ

Quí vị có thể thu hồi thông tin cá nhân bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu đến email: shalom@mondochua.com hoặc phần liên hệ trên trang ungdungcodoc.org

Trong trường hợp quí vị mong muốn thu hồi thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xử lí trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của quí vị.

Xin lưu ý rằng một khi đã thu hồi thông tin, quí vị có thể sẽ không tiếp tục xử dụng trang web hoặc ứng dụng từ Ứng Dụng Cơ Đốc.

Phát tán Thông tin Cá nhân

Ứng Dụng Cơ Đốc sẽ chỉ phát tán thông tin cá nhân của quí vị, không báo trước, cho những cá nhân/ tổ chức bên ngoài Ứng Dụng Cơ Đốc nếu như được yêu cầu thực hiện bởi pháp luật hoặc bởi tin chắc rằng hành động đó cần thiết cho việc bảo vệ và biện hộ cho quyền hoặc tài sản của Ứng Dụng Cơ Đốc.

Thay đổi Chính sách Bảo mật Dữ liệu

Chúng tôi sẽ xem xét Chính sách Bảo mật Dữ liệu này thường xuyên và sẽ đăng trên trang web Ungdungcodoc.org bất cứ thay đổi nào trong chính sách này cùng với ngày có hiệu lực. Nếu có thay đổi đáng kể nào đối với Chính sách Bảo mật Dữ liệu, chúng tôi sẽ thông báo tới quí vị qua email về những thay đổi và quí vị sẽ có quyền thu hồi thông tin cá nhân đã được lưu giữ.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: shalom@ungdungcodoc.org