Chúng tôi khao khát Ứng Dụng Cơ Đốc sẽ phục vụ nhiều người Việt Nam hơn nữa.

Chúng tôi cần cải tiến và phát triển Ứng Dụng Cơ Đốc để ngày càng hoàn thiện hơn.

Do đó, chúng tôi mong nhân được sự đóng góp, ý kiến của quý vị để hoàn thiện hơn. 

Chúng tôi cũng hoan nghinh mọi sự cộng tác về nội dung của các Ứng Dụng Cơ Đốc để góp phần làm phong phú mọi dung Ứng Dụng Cơ Đốc.

Mỗi sự đóng góp của quý vị là nguồn động viên và khích lệ để chúng tôi phát triển và hoàn thiện hơn. 

Chúng tôi chân thành cám ơn và xin tri ân mọi sự đóng góp – ý kiến quý vị dành cho Ứng Dụng Cơ Đốc. 

Liên hệ với chúng tôi: email: shalom@ungdungcodoc.org hoặc liên hệ trên trang Facebook của chúng tôi tại địa chỉ: ungdungcodoc.org hoặc điền vào form bên cạnh. 

Liên Hệ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject

    Your Message